2014 uit de hoogte bekeken

dreamstime_m_40234149[1]Opzij, opzij, opzij…

Het Wekelijks Onderhoud komt er bij veel kenniswerkers niet van. Te weinig rust voor. Komt niet uit. Zit ik er net voor, word ik gestoord. En soms komt het er niet van, omdat je eigenlijk wel weet wat de uitkomst is: veel is anders gelopen dan gepland en de stapels stapelen zich op. Naast het Wekelijks Onderhoud, waar we op blijven hameren dat het je echt helpt, kun je ook over meer tijd onderhoud doen. Terugkijken op een kwartaal of jaar.

Terug in de tijd

Hoe zou het zijn als je een grondige terugblik doet, waarbij je niet alleen het dagelijks werk bekijkt, maar ook nagaat of je de rollen en verantwoordelijkheden die je hebt voldoende aandacht geeft? Je hebt overzicht en controle over enkele maanden en evalueert die maanden niet alleen op de taken die je doet, maar op wat jij uiteindelijk met je werk wilt bereiken.

 • Doe een terugblik op 2014 met een open blik. Dus zonder er doelen naast te leggen, terugbladeren en eens zien wat je opvalt.
 • Hieronder nog wat vragen die je kunnen helpen 2014 in kaart te brengen. Wat was in 2014:
  • je grootste succes?
  • de slimste beslissing die je genomen hebt?
  • onafgemaakt gebleven?
  • de persoon met de meeste invloed op jou?
  • het grootste risico dat je nam?
  • het mooiste compliment dat je hebt gekregen?
 • De vragen hierboven gaan over elke horizon van de Aandachtshorizonnen. Loop ze door om op elke horizon terug te blikken op 2014.

1. Zet je agenda in week- of maandoverzicht en blader terug. Noteer per maand enkele woorden die je opvallen of deze maand samenvatten. Zet ze op indexkaartjes, post-its of tik ze in een mindmap-programma in. Orden daarna de woorden. Wat valt op?

2. Pak je Projectenlijst en blader terug. Hopelijk kun je ook de afgesloten projecten zien. Wat voor conclusies trek je uit de voortgang die je projecten gemaakt hebben? Welke projecten liepen niet of moeizaam? Waarom? Noteer ook weer enkele trefwoorden.

3. Orden de projecten naar de verschillende rollen die je hebt. Ga na welke rollen veel en goedlopende projecten hebben en welke rollen nauwelijks of moeizaam lopende projecten hebben. Waarom? Heb je ook rollen waar je dit jaar geen projecten bij had? Wat zegt dat?

4. Als je die rollen, of verantwoordelijkheidsgebieden, bekijkt, had je daar doelen bij? Misschien heel expliciete, SMART doelen of niet uitgesproken doelen? Zijn die gerealiseerd? In welke mate wel en niet?

5. Heb je een visie, waarin je hebt vastgelegd wat voor jou de wezenlijke dingen zijn die je in een bestek van enkele jaren wilt realiseren? Zo ja, welke van de gerealiseerde doelen passen daar naadloos in? Welke doelen minder? Welke delen van de visie zijn minder in de doelen en rollen tot uiting gekomen?

6. Heb je jouw waarden en levensdoel weleens in tekst vervat? Misschien als een persoonlijk statuut of een mission statement? Of ooit voor je CV of profiel? Zo ja, welke van de gerealiseerde doelen passen daar naadloos in? Welke doelen minder?

 • Mocht je niet voor elke van de stappen hierboven tekst hebben, dan is het een mooie denkoefening aan het einde van het jaar om dat eens op papier te zetten. Het zijn de soort denkoefeningen die je het best in een paar versies doet en al sparrend met mensen die je kennen om tot de kern te komen.

Wil je leren van 2014? Blik dan terug op het jaar en vat het jaar samen in twee à drie conclusies. Gebruik de Aandachtshorizonnen om te zien waar je nog gerichter aan de slag kan.

Gratis GTD mini-training

© Copyright 2005-2020 meereffect, alle rechten voorbehouden.

Naar boven