2015 in beeld

dreamstime_xs_44231262Veel kenniswerkers geven aan dat het best lastig is, in de drukte en waan van de dag, momenten van reflectie in te bouwen. Al is het een korte dagstart of -sluiting, die paar minuten schieten er soms bij in door telefoontjes of e-mailtjes.  Zeker als een teamlid aan je bureau staat, is het verleidelijk om je dagreflectie uit te stellen.

Reflectie over langere periode

Daarmee schieten reflectiemomenten op de langere termijn, hoe staat het met lange termijndoelen en jouw visie, er nóg makkelijker bij in. Over die zaken nadenken, doe je niet zomaar even tussen de bedrijven door. Als je tussen twee besprekingen in zit, zul je je niet snel afvragen waartoe je op aarde bent.

Hoe zou het zijn als je 's zomers en 's winters de tijd neemt om ruim vooruit en terug te blikken? Wat hebben de afgelopen zes maanden voor jou betekend voor jouw lange termijndoelen, voor jouw visie en waarden? Wat ga je de komende zes maanden doen met dat wat voortkomt uit jouw reflectie op jouw lange termijndoelen, visie en waarden?

Het heden

Voor alle reflectie geldt dat het de kunst is er de tijd voor te nemen. Dat is in de dynamiek van alledag wel eens lastig. Terwijl iedereen weet hoe nuttig het is om tijd voor reflectie te nemen.

Voor reflectie op langere termijn is het nuttig als je lange termijndoelen of een visie geformuleerd hebt. Niet elke kenniswerker heeft expliciete ideeën op lange termijn.

Een stip aan de horizon

 • Reserveer ruim van tevoren tijd en ruimte voor deze reflectie. Het is een proces dat aandacht en tijd vraagt en dat lastig is om tussen de bedrijven door of in delen te doen. Als je weet dat het lastig wordt om die tijd ook echt voor jezelf te hebben, kies dan een externe locatie.
 • Gebruik daarbij bronnen die het jaar reconstrueren. Blader je agenda door. Herlees aantekeningen en notities. Hiermee zie je allerlei concrete momenten uit het afgelopen jaar terug en kun je zoeken naar de verbanden. Noteer deze.
 • Heb je een journal bijgehouden, dan heb je allerlei bruikbaar materiaal voor een terugblik. Journaling is een vorm van reflectie, waarbij je op vaste momenten notities maakt over de dag. Sommige kenniswerkers gebruiken daarbij een aantal vaste vragen, zoals een rapportcijfer voor deze dag, één opvallende ontdekking vandaag, één item dat je anders zou willen. Noteer je belangrijkste conclusies.
 • Wat leert je Projectenlijst je over het afgelopen jaar? Neem je Projectenlijst erbij en ga na welke projecten je afgerond hebt en welke projecten nog lopen. Wat maakt dat projecten lopen? Wat maakt dat ze niet lopen?
 • Wat was 2015 verder voor een jaar? Wat was opmerkelijk?
  • Wat was je grootste succes in 2015?
  • Wat was de slimste beslissing die je genomen hebt in 2015?
  • Wat was het beste advies dat je kreeg in 2015?
  • Wat is onafgemaakt gebleven in 2015?
  • Wie was de persoon met de meeste invloed op jou in 2015?
  • Wat was het grootste risico dat je nam in 2015?
  • Wat was het mooiste compliment dat je hebt gekregen in 2015?
 • Wat zijn drie woorden die het afgelopen jaar samenvatten? Moet daar iets aan veranderen voor het nieuwe jaar? Zo ja, wat voor Eerstvolgende Actie(s) haal je uit die drie woorden?
 •  Lees het inspirerende interview met Bas van Holten (CEO van Merin) die een driedaagse reflectie doet als afsluiting van het oude jaar en als opmaat voor het nieuwe jaar. Een stevige basis voor het nieuwe jaar.

Wil je leren van 2015? Blik dan terug op het jaar en vat het jaar samen in twee à drie conclusies. Houd deze de komende weken tijdens je Wekelijks Onderhoud bij de hand.

Gratis GTD mini-training

© Copyright 2005-2020 meereffect, alle rechten voorbehouden.

Naar boven