BAM Vermeer medewerkers GTD gecertificeerd

Vandaag ronden de medewerkers van BAM Vermeer hun Getting Things Done-traject af. Op initiatief van Anne van den Brand, gedreven en ervaren beoefenaar van Getting Things Done, doorliep het team van BAM Vermeer een aantal trainings- en coachingssessies in een bedrijfsprogramma.

In zo’n programma is de bedoeling dat een ieder zijn eigen GTD-systeem opzet en in een aantal vervolgsessies optimaliseert. Voor de één betekende dat optimalisatie in e-mail en taken en voor een ander lag de uitdaging vooral in het dagelijks aandacht geven aan de diverse rollen die van belang zijn voor werk en leven.

Wij bedanken graag de medewerkers van BAM Vermeer voor hun inzet en bereidheid hun werkwijzen ter discussie te willen stellen en ons mee te laten kijken in hun werk. Nu zijn niet alleen de directieleden Anne en Martijn van den Brand ervaren GTD’ers maar is dit organisatiebreed doorgevoerd.

 

Naar boven