Je werk vanuit de hoogte bezien

 Klaarvoorvakantie

Veel kenniswerkers gunnen zich niet de tijd om te reflecteren op lange termijndoelen. Soms is er een aanleiding voor, zoals een loopbaangesprek of een belangrijke verandering in je leven en werk die tot nadenken dwingt. Zaken als een visie, je levensdoel en waarden zijn soms lastig om precies onder woorden te brengen. Als je daar iets over op papier wilt zetten, is het een goede gewoonte daar meerdere versies van te maken. Rollen en verantwoordelijkheidsgebieden en projecten zijn concreter in beeld te brengen.

De wijde blik

Hoe zou het zijn als je de laatste dagen voor je vakantie, in alle rust en met volle aandacht, gebruikt om eens een jaar terug en vooruit te kijken op wat jij toevoegt met al je werk? Dat je vooral nadenkt over hoe jij de diverse rollen en verantwoordelijkheidsgebieden die je hebt invult en wat jouw unieke toevoeging daaraan is? En dat je de tijd neemt om eens na te gaan wat je de komende kwartalen op hoofdlijnen wilt bereiken? Kortom, een verre en wijde blik op wat jij wilt, toevoegt, wilt betekenen voor een jaar of langer vooruit.

Heb je haast, ga dan even zitten

Veel kenniswerkers die GTD toepassen, vinden het bij de start lastig om het Wekelijks Onderhoud structureel te doen. Elke week de tijd nemen om je lijsten actueel te houden en vooruit en terug te kijken om te zien wat er wel en wat er niet loopt. Dat betekent dat je niet de routine hebt om voor een vakantie of een afwezigheid voor een reis of studie snel in kaart te brengen wat er loopt.

Niet alle kenniswerkers hebben op de langere termijn een beeld wat zij willen toevoegen en wat hun doelen zijn. Voorbij de horizon van projecten zijn er langere termijndoelen, rollen en verantwoordelijkheidsgebieden die voor veel kenniswerkers niet erg expliciet zijn. Wat wil ik bereiken over 3 jaar? Wat wil ik met mijn rol als coach voor een afdeling over 18 maanden hebben gerealiseerd?

Zomer 2015

  • Plan je Wekelijks Onderhoud, zodat je elke week bij bent met actuele lijsten en overzicht over al je commitments. Zorg dat je je agenda en aanpak van het Wekelijks Onderhoud op maat maakt voor jouw werk.
  • Gebruik de periode voor de zomer voor een moment van reflectie, waarbij je verder terug- en vooruitkijkt met de Aandachtshorizonnen. Deze horizonnen helpen je om in kaart te brengen wat jij op welke termijn wilt realiseren en wilt betekenen:

Grondniveau: Agenda en Acties. Dit is het dagelijks niveau van werken. Je agenda en de Eerstvolgende Acties lijst helpen je in kaart te brengen wat vandaag en de komende dagen speelt. Reflecteren op dit niveau doe je tijdens je Wekelijks Onderhoud en zo vaak als nodig is als je behoefte hebt aan overzicht.

Horizon 1: Projecten. Projecten zijn de resultaten die je wilt bereiken die meer dan één actie vragen en die binnen een jaar afgerond kunnen zijn. Daarmee geeft deze horizon je een blik over de week naar weken, maanden en maximaal een jaar. Reflecteren op dit niveau doe je tijdens je Wekelijks Onderhoud en zo vaak als nodig is als je behoefte hebt aan overzicht.

Horizon 2: Rollen en Verantwoordelijkheden. Deze horizon gaat over de belangrijke terreinen op het gebied van werken en leven die noodzakelijk zijn om alles op rolletjes te laten lopen. Doorgaans veranderen je rollen en verantwoordelijkheidsgebieden niet zomaar en geeft deze horizon je een blik op één tot enkele jaren. Reflecteren hierop doe je per kwartaal of half jaar.

Horizon 3: Doelen. Op deze horizon breng je in kaart wat je over meerdere jaren wilt bereiken. Welke grote doelen heb je voor ogen om met één tot drie jaar te realiseren? Reflecteren hierop doe je 1 à 2 keer per jaar.

Horizon 4: Visie. Wat zijn jouw lange termijn uitkomsten en ideale scenario’s? Hoe ziet het eruit als dat wat je uiteindelijk wilt bereiken een succes is? Hoe voelt dat? Hoe klinkt dat? Reflecteren hierop doe je 1 keer per jaar.

Horizon 5: Waarden en Levensdoel. Op dit niveau beschrijf je jouw uiteindelijke bedoeling van wat je doet en de maatstaven voor het succes daarvan. Waarom doe je wat je allemaal doet? Welk gedrag is belangrijk? Reflecteren hierop doe je 1 keer per jaar.

  • Ga na wat je op elke horizon in de terugblik succesvol vindt en waar je nog energie in wilt steken. Doe daarna per horizon een vooruitblik en verzamel wat je wilt toevoegen, veranderen en aanpassen. De conclusies van je denken leiden vast tot nieuwe projecten met Eerstvolgende Acties.
  • Voor de vakantie is het een mooie denkoefening om na te gaan of er voldoende samenhang is tussen alle niveaus.Hangen ze samen, heb je voldoende acties en projecten voor jouw belangrijkste doelstellingen? Zo nee, op welke hoogte(n) is er een verschil? Of welke rollen komen minder terug in jouw projecten?
  • Gebruik de vragen uit de terugblik op een jaar om het denken op gang te brengen. Deze vragen geven je misschien net een andere blik op het afgelopen half jaar.

Neem voor de vakantie de tijd om mentaal alvast op te stijgen naar grotere hoogten en gebruik de Aandachtshorizonnen voor een reflectie die verder vooruit en terugkijkt dan je Wekelijks Onderhoud.

 

Gratis GTD mini-training

© Copyright 2005-2020 meereffect, alle rechten voorbehouden.

Naar boven