Drie op de tien werknemers en zes op de tien managers ervaren informatieovervloed

Drie op de tien werknemers en zes op de tien managers ervaren informatieovervloed

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS/TNO 2018 blijkt dat een groot deel van de werknemers (28 procent) zoveel informatie te verwerken krijgt dat zij vaak of altijd moeite hebben bij te blijven. Dat gegeven leidt tot ontevredenheid over het werk en bij een aantal werknemers tot een sterkere wens om te vertrekken bij hun huidige werkgever. Daarmee is het aantal dat last had van informatieovervloed de laatste jaren toegenomen.

Informatie verwerken (zoals e-mail, telefoon en sociale media) is met name voor managers lastig. Van die groep zegt de helft dat het op de gemiddelde werkdag te veel is. Managers in Zorg, onderwijs of ICT hebben het zwaarder. In die sectoren krijgt 60 procent te veel informatie.

Met deze gegevens in de hand en de stijgende druk die velen ervaren bij te blijven bij alle informatie die op ze af komt, is er werk aan de winkel. Immers, de hoeveelheid informatie zal niet snel veranderen. Dat vraagt individuele vaardigheden om informatie te verwerken en op organisatieniveau betere uitgangspunten over hoe je informatie met wie deelt. Zo kan een e-mailetiquette de hoeveelheid e-mails laten afnemen en de kwaliteit ervan laten toenemen. Dat maakt verwerking dubbel zo makkelijk. Maar ook aandacht voor het managen van de diverse inboxen die een ieder heeft, en zeker de managers die de druk het meest ervaren, is daarmee een erg belangrijke vaardigheid.

Naar boven