Nieuwe Streamline Certified-boeken in de training

Ze zijn er: de vertalingen van de twee boeken van Jason Franzen, Stephan Mardyks en David MR Covey die we gebruiken in de Streamline Certified-training, namelijk Minder & meer en Gezegd & gedaan. Als je de twee boeken samenneemt, ontstaat het motto van de training: minder gezegd en meer gedaan.

De essentie van stroomlijnen is immers met minder meer bereiken. Minder mensen in een bespreking levert hogere aandacht van de aanwezigen. Minder letters op een scherm levert een hogere aandacht dan teveel tekst.

Hoe weet je alleen wat je weg kunt laten, zodat minder ook echt meer is? Je kunt van een lange e-mail niet zo maar wat schrappen. En een vergadering met de helft van de tijd en aanwezigen bekorten, kun je niet zo maar doen. Om te weten hoe je met minder meer bereikt helpen de vijf stappen van Gerichte Communicatie en oefenen met diverse communicatiemiddelen.

In het boek Minder & meer lees je vooral over het stroomlijnen van communicatie en de vijf stappen van Gerichte Communicatie. In Gezegd & gedaan wordt de kennis uit het eerste boek toegepast op een aantal communicatiemiddel, zoals e-mail, vergaderingen, presentaties.

De Nederlandse boeken zijn onderdeel van de Streamline Certified-training die meereffect verzorgt.

Naar boven