Privacy policy

1. Disclaimer

Wij hebben deze website met veel aandacht en zorg gemaakt. Toch is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

2. Privacy policy

Meereffect bedankt je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en we beloven zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan meereffect wordt niet aan derden doorgegeven.

Om je een goede service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van je nodig. Als je je bijvoorbeeld inschrijft voor een training, de meereffect nieuwsbrief of een minicursus worden persoonlijke gegevens zoals je naam en e-mailadres opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom je specifiek hebt gevraagd, bijvoorbeeld wanneer je hebt aangegeven dat je nieuws per e-mail wilt ontvangen. Wanneer wij een nieuwsbrief of minicursus per e-mail versturen, staat er altijd een link helemaal onderaan de e-mail om je simpelweg weer af te melden. Wij willen je natuurlijk niet spammen.

2.1 Website

De meereffect website gebruikt cookies om je voorkeuren te bewaren en anonieme verkeersgegevens te analyseren. Meer informatie hierover lees je op onze Cookies pagina.

2.2 meereffect geeft geen informatie door aan derden

meereffect geeft GEEN persoonlijke informatie van haar klanten door aan partijen buiten de organisatie. Binnen de organisatie kunnen persoonlijke gegevens echter wel uitgewisseld worden. De verkregen gegevens worden in sommige gevallen wel gedeeld met dienstverlenende bedrijven die voor ons werken, maar deze bedrijven hebben geen toestemming om deze informatie te gebruiken of openbaar te maken tenzij noodzakelijk om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. We kunnen je gegevens onthullen als ons dat wettelijk verplicht wordt.

2.3 Wat doet meereffect ter bescherming van persoonlijke gegevens?

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

2.4 Hoe werkt meereffect haar Privacy policy bij?

Deze Privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al je gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy policy.

2.5 Gegevens bijwerken

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Als je vragen of opmerkingen over hebt over de persoonsverwerking van gegevens, stuur dan een verzoek naar info@meereffect.nl.

Meereffect wil er zeker van zijn dat je zelf het verzoek tot inzage hebt gedaan. Daarom vragen wij je vriendelijk om, tezamen met het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van je privacy maak je de volgende velden zwart: pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het Burgerservicenummer.

Meereffect zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken op je verzoek reageren.

2.6 Klachtrecht

Interne behandeling

Als je klachten hebt over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens, dan helpt Meereffect je graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt je klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@meereffect.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over je klachtrecht vind je op de website van Autoriteit.

3. Externe links

Er kunnen links naar andere websites op de meereffect website staan die totaal onafhankelijk opereren van meereffect en waar meereffect geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor jou. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en we adviseren die goed door te lezen als je een bezoek brengt aan deze websites. meereffect is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

4. Intellectueel eigendom

Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De namen en merken meereffect, Getting Things Done, GTD, DAC, Streamline Certified, Slimmer Werken en ook het beeldmateriaal op deze site is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (tekst, geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Schrijf je in voor onze Tweewekelijkse artikelen

Aanmelden tweewekelijkse artikelen

En ontvang direct onze gratis whitepaper met 5 inzichten en 5 tips voor werken met meer focus! Je ontvangt na je inschrijving elke twee weken slimme tips over hoe je productiever kunt werken. Daarnaast houden we je ook op de hoogte van ons aanbod en leuke acties.

 Schrijf je in en sluit je aan bij ruim 35.000 anderen!

Privacy policy

Feedback geven op onze website?

Heb je ideeën, opmerkingen of suggesties over onze website? Laat het ons weten! Vul hieronder je e-mailadres in zodat we je eventueel kunnen benaderen als we meer vragen hebben.