Privacy policy

1. Disclaimer

Wij hebben deze website met veel aandacht en zorg gemaakt. Toch is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

2. Privacy policy

C Alexmillos Dreamstime.com Privacy Policy Magnify Review Illustration Design Photomeereffect bedankt je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en we beloven zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan meereffect wordt niet aan derden doorgegeven.

Om je een goede service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van je nodig. Als je je bijvoorbeeld inschrijft voor een training, de meereffect nieuwsbrief of een minicursus worden persoonlijke gegevens zoals je naam en e-mailadres opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom je specifiek hebt gevraagd, bijvoorbeeld wanneer je hebt aangegeven dat je nieuws per e-mail wilt ontvangen. Wanneer wij een nieuwsbrief of minicursus per e-mail versturen, staat er altijd een link helemaal onderaan de e-mail om je simpelweg weer af te melden. Wij willen je natuurlijk niet spammen.

2.1 Website

De meereffect website gebruikt cookies om je voorkeuren te bewaren en anonieme verkeersgegevens te analyseren. Als je het gebruik van cookies niet op prijs stelt, ga dan naar Internet options in je webbrowser en schakel de functie uit.

2.2 meereffect geeft geen informatie door aan derden

meereffect geeft GEEN persoonlijke informatie van haar klanten door aan partijen buiten de organisatie. Binnen de organisatie kunnen persoonlijke gegevens echter wel uitgewisseld worden. De verkregen gegevens worden in sommige gevallen wel gedeeld met dienstverlenende bedrijven die voor ons werken, maar deze bedrijven hebben geen toestemming om deze informatie te gebruiken of openbaar te maken tenzij noodzakelijk om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. We kunnen je gegevens onthullen als ons dat wettelijk verplicht wordt.

2.3 Wat doet meereffect ter bescherming van persoonlijke gegevens?

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

2.4 Hoe werkt meereffect haar Privacy policy bij?

Deze Privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al je gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy policy.

2.5 Gegevens bijwerken

Als je geen informatie of reclame van ons wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande kanalen. Als je wilt dat we je adresgegevens bijwerken of als je vragen hebt over de bescherming van persoonlijke gegevens of over je persoonlijke gegevens, kan je op de volgende manieren contact met ons opnemen:

  • per telefoon: +31 (0)343-421 381
  • of schrijf ons:
    meereffect
    Betreft: Bescherming persoonsgegevens
    Postbus 350, 3940 AJ Doorn NL

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

 

3. Externe links

Er kunnen links naar andere websites op de meereffect website staan die totaal onafhankelijk opereren van meereffect en waar meereffect geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor jou. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en we adviseren die goed door te lezen als je een bezoek brengt aan deze websites. meereffect is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

4. Intellectueel eigendom

Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De namen en merken meereffect, Getting Things Done, GTD en DAC en ook het beeldmateriaal op deze site is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (tekst, geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

 

Naar boven