Algemene- en leveringsvoorwaarden

meereffect is een activiteit en geregistreerd handelsmerk van Meereffect B.V.

  1. Meereffect B.V. behoudt zich het recht voor een training te annuleren indien, in geval van een open training, er te weinig aanmeldingen zijn of wanneer er sprake is van een force majeur, zoals acute ziekte van de trainer(s). De reeds aangemelde deelnemers aan een open training krijgen de keuze om op een andere datum de training te volgen of het factuurbedrag volledig terug te krijgen.
  2. Onder bijzondere omstandigheden kan Meereffect B.V. de trainingslocatie van een open training wijzigen.
  3. Het annuleren van een training door een deelnemer of organisatie of het verplaatsen naar een andere datum is kosteloos mogelijk tot uiterlijk een maand voor aanvang van de training. Daarna wordt tussen een maand voor aanvang van de training en 1 week voor aanvang van de training 50% van het trainingsbedrag in rekening gebracht. Bij annuleren binnen 1 week voor aanvang van de training wordt 90% van het cursusbedrag in rekening gebracht. In geval van een open training is het te allen tijde mogelijk om de training door een collega te laten volgen. Indien de deelnemer niet verschijnt, is het volledige trainingsbedrag verschuldigd.
  4. We hechten groot belang aan onze zaalvoorwaarden bij een incompany training. Bij aankomst in de zaal zal de trainer bekijken of deze voldoet aan de richtlijnen. Indien deze niet voldoet, zal dit ter plekke worden besproken met de contactpersoon. Indien de training definitief geen doorgang zal kunnen vinden, zal 25% van het offertebedrag in rekening worden gebracht.
  5. Na inschrijving of retourneren van een getekende offerte wordt binnen enkele dagen door Meereffect B.V. een factuur verzonden. Het volledige factuurbedrag dient betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum en in elk geval vóór aanvang van de training. Bij een te late betaling kan de training(splaats) worden doorgeschoven naar een andere datum. Als uw organisatie andere betalingsvoorwaarden hanteert waarvan niet kan worden afgeweken, brengen we een meerprijs in rekening van 250 euro exclusief btw per gefactureerde training.
  6. Meereffect B.V. kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna het factuurbedrag volledig terugbetaald zal worden.
  7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering.
  8. Na inschrijving is Meereffect B.V. gerechtigd het logo van haar klanten in te zetten voor marketingdoeleinden, dit echter alleen op pagina’s met andere klantlogo’s.
  9. Het is niet toegestaan om de training op te nemen, anderszins vast te leggen of te verspreiden. Indien hier inbreuk op wordt gemaakt behoudt Meereffect B.V. zich nadrukkelijk het recht voor tot het nemen van maatregelen jegens zowel de overtreder als de organisatie waarvoor de overtreder werkt.
  10. Door inschrijving of het tekenen van een offerte geven de deelnemer en (eventueel) de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren. Deze algemene- en leveringsvoorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever/deelnemer en Meereffect B.V., tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Schrijf je in voor onze Tweewekelijkse artikelen

Aanmelden tweewekelijkse artikelen

En ontvang direct onze gratis whitepaper met 5 inzichten en 5 tips voor werken met meer focus! Je ontvangt na je inschrijving elke twee weken slimme tips over hoe je productiever kunt werken. Daarnaast houden we je ook op de hoogte van ons aanbod en leuke acties.

 Schrijf je in en sluit je aan bij ruim 35.000 anderen!

Algemene- en leveringsvoorwaarden

Feedback geven op onze website?

Heb je ideeën, opmerkingen of suggesties over onze website? Laat het ons weten! Vul hieronder je e-mailadres in zodat we je eventueel kunnen benaderen als we meer vragen hebben.