Algemene- en leveringsvoorwaarden

meereffect is een activiteit en geregistreerd handelsmerk van Meereffect B.V.

Meereffect B.V. behoudt zich het recht voor een training te annuleren indien er te weinig aanmeldingen zijn. De reeds aangemelde deelnemers krijgen de keuze om op een andere datum de cursus te volgen of het factuurbedrag volledig terug te krijgen.

Onder bijzondere omstandigheden kan Meereffect B.V. de trainingslocatie wijzigen.

Het annuleren van een training of het verplaatsen naar een andere datum is kosteloos mogelijk tot uiterlijk een maand voor aanvang van de training. Daarna wordt tussen een maand voor aanvang van de training en 1 week voor aanvang van de training 50% van het trainingsbedrag in rekening gebracht. Bij annuleren binnen 1 week voor aanvang van de training wordt 90% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Het is te allen tijde mogelijk om de training door een collega te laten volgen. Indien de deelnemer niet verschijnt, is het volledige trainingsbedrag verschuldigd.

Na inschrijving wordt binnen enkele dagen door Meereffect B.V. een factuur verzonden. Het volledige factuurbedrag dient betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum en in elk geval vóór aanvang van de training. Bij een te late betaling kan de training(splaats) worden doorgeschoven naar een andere datum.

Meereffect B.V. kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna het factuurbedrag volledig terugbetaald zal worden.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering.

Na inschrijving is Meereffect B.V. gerechtigd het logo van haar klanten in te zetten voor marketingdoeleinden, dit echter alleen op pagina’s met andere klantlogo’s.

Door inschrijving geven de deelnemer en (eventueel) de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren. Deze algemene- en leveringsvoorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever/deelnemer en Meereffect B.V., tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Naar boven