Algemene voorwaarden winactie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op winacties op de website van meereffect.

Door deelname aan de betreffende winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.

 1. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. Meereffect kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
 2. De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.
 3. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in België, Nederland en Luxemburg.
 5. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Meereffect gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.
 6. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Meereffect is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs, noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 7. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Meereffect of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is Meereffect niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
 8. Bij afgelasting van het evenement waarvan de winnaar toegang toe heeft gekregen, kan geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 9. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de antwoorden en persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Meereffect mag de antwoorden en persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand waarvan de deelnemer hierbij toestemming geeft dat deze gebruikt kan worden voor marketingdoeleinden, uitsluitend door Meereffect.
 10. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Meereffect gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.
 11. Binnen enkele dagen zal de gewonnen prijs per e-mail aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze (bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.
 12. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Meereffect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 13. Meereffect is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.
 14. Meereffect is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de winactie.
 15. Meereffect is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 16. Meereffect is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Meereffect daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Meereffect op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 17. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

 

Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie neem contact op via onderstaande gegevens. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Meereffect zal zo spoedig mogelijk reageren.

Schrijf je in voor onze Tweewekelijkse artikelen

Aanmelden tweewekelijkse artikelen

En ontvang direct onze gratis whitepaper met 5 inzichten en 5 tips voor werken met meer focus! Je ontvangt na je inschrijving elke twee weken slimme tips over hoe je productiever kunt werken. Daarnaast houden we je ook op de hoogte van ons aanbod en leuke acties.

 Schrijf je in en sluit je aan bij ruim 35.000 anderen!

Algemene voorwaarden winactie

Feedback geven op onze website?

Heb je ideeën, opmerkingen of suggesties over onze website? Laat het ons weten! Vul hieronder je e-mailadres in zodat we je eventueel kunnen benaderen als we meer vragen hebben.