Onze cookies

Cookieverklaring

Meereffect B.V.
Ambachtsweg 4L
3953 BZ Maarsbergen

www.meereffect.nl
info@meereffect.nl
KVK 30164846

1.   In kaart brengen websitebezoek

A.     Cookies

i.          Meereffect gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.
ii.          Meereffect gebruikt verschillende soorten cookies op haar website:
A.i.a      Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
A.i.b      Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics.

B.     Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt

i.          Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. Omdat we geen marketing cookies hebben, is geen toestemming van uw kant nodig.
ii.         U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u ons contacten via info@meereffect.nl. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help-functie van uw browser.

2.   Cookie overzicht

A.     Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn

i.          De website van Meereffect maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
ii.         In totaal zijn er op www.meereffect.nl 39 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies worden bij een bezoek aan de website van Meereffect op de harde schijf van de bezoeker geplaatst:

B.     Cookie tabel

CookienaamTypeFunctieBewaartermijn
_ga
_gat
_gid
AnalytischGoogle gebruikt de _ga cookie om de website beheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen. De _gat cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken aan de analytische dienst te beperken.2 jaar
1 minuut
25 uur
_cfduid
_insp_dct
_insp_norec_sess
_insp_nv
_insp_sid
_insp_slim
_insp_targlpt
_insp_targlpu
_insp_uid
_insp_wid
Analytisch en FunctioneelDeze cookies worden geplaatst door Inspectlet en zorgen voor analyses van de websitebezoekers. Aan de hand van deze cookies kan worden nagegaan waar bezoekers het meest op klikken en op wat voor manier ze de website gebruiker. Aan de hand hiervan kan de website verder worden geoptimaliseerd.1 jaar
Oneindig
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
_PHPSESSID
_leadcampaign
_leadkeyword
_leadmedium
_leadsource
_wordpress_test_cookie
_wpfront-notification-bar-landingpage
FunctioneelDeze cookies worden geplaatst door meereffect.nl en zorgen voor optimaal functioneren van de website.Einde sessie
1 maand
1 maand
1 maand
1 maand
Einde sessie
Einde sessie
_cmpAnalytischCookies van onze marketingtool ActiveCampaign. Deze zorgen ervoor dat wij de ervaring op de website en met onze content kunnen verbeteren.1 maand
_vis_opt_exp
_vwo_uuid
AnalytischDeze cookies wordt geplaatst door Visual Web Optimiser. Aan de hand van deze cookies kan de website verder worden geoptimaliseerd.2 jaar
2 jaar
_Apisid
_Consent
_Hsid
_Nid
_Sapisid
_Sid
_Ssid
_Sidcc
_1P_JAR
_OTZ
_Aid
_UULE
Analytisch en FunctioneelDit zijn cookies geplaatst door Google voor het gebruik van Google Maps en Google Adwords. Zo worden o.a. voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief is.2 jaar
Oneindig
2 jaar
6 maanden
2 jaar
2 jaar
2 jaar
3 maanden
1 maand
1 maand
13 maanden
24 uur
_distillery
_muxData
FunctioneelDeze cookies worden geplaatst door Wistia en zorgen voor optimale werking van de video.1 jaar
20 jaar

3.   Google analytics

A.     Google

i.          Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
ii.          Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Meereffect heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

B.     Anonimiseren

i.          Meereffect heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Om uw gegevens vertrouwelijk te houden, gebruiken we IP Anonymizer. Die zorgt ervoor dat het laatste deel van uw IP-adres niet wordt opgeslagen. Zo blijf u anoniem.

4.   Websites van derden en wijzigingen

A.     Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing

i.          Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor  Meereffect niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Wel spant Meereffect zich in om een zelfde niveau van beveiliging van uw gegevens te waarborgen.
ii.          Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
iii.         Bij wijziging  van de cookieverklaring zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 1.0, opgesteld d.d. 19/04/18.

5.   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A.     Uw rechten

i.          U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering.
ii.         Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Meereffect hebben, stuur dan een verzoek naar info@meereffect.nl.
iii.        Meereffect wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Meereffect u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
iv.         Meereffect zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6.   Klachtrecht

A.     Interne behandeling

i.          Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Meereffect u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@meereffect.nl.

B.     Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Naar boven