Eén echt goed voornemen

Meer lezen, vergaderingen beter voorbereiden, minder zitten…

Wie kent het niet: begin van het jaar dus een ideaal moment voor de nodige veranderingen. Want, van alles kan beter. De lijst is snel gemaakt want je kunt altijd sneller leren lezen, extra sneltoetsen leren of betere vragen stellen in gesprekken. Of meer op het persoonlijke vlak: gezonder eten, meer bewegen en meer water drinken. Zo, laat het nieuwe jaar maar komen!

Je wil het document ‘Goede voornemens’ opslaan, maar de computer protesteert: "Dit bestand bestaat al. Overschrijven?" Als je dat oude bestand opent, blijkt driekwart van je goede voornemens overeen te komen met die van vorig jaar. Daar is dus maar weinig van terecht gekomen. Wat maakt dat het dit jaar anders zal gaan? Je vreest het ergste.

Stel je eens voor dat je dat je heel gericht één specifiek voornemen maakt -en dan wel een heel kernachtig voornemen- dat zorgt voor betekenisvolle verandering?

Een voornemen of een doel. Of een project?

Vaak zijn goede voornemens meervoud. En daarmee te veel om echt mee aan de slag te gaan. Het is verleidelijk om van alles en nog wat aan te pakken. Tegelijkertijd is het risico groot dat er weinig van de grond komt als je veel in korte tijd wil realiseren.

Het woord 'voornemen' heeft een bepaalde vrijblijvendheid aan zich. Een voornemen is iets anders dan een doel. Het is wezenlijk anders als je je committeert aan een concreet, uitgewerkt doel.

Een voornemen is vaak een observatie met een idee dat het anders moet en daarmee geen exact gedefinieerd of gepland project. Daarmee is de kans op een vlotte doorloop minder groot dan wanneer je jouw planningsvaardigheden erop loslaat.

Zoek die ene verandering

  • Als je maar één voornemen aanpakt, heb je meer focus en meer kans op succes. Maak gerust een lange lijst, maar zoek naar de belangrijkste verbetering.
  • Als je die ene verbetering zoekt, zoek dan naar het grootste knelpunt. Immers, alle verbeteringen die niet de grootste bottleneck aanpakken, zorgen voor minder grote verbetering. Sterker nog, als je sneller leert lezen, maar je vaardigheid om het gelezene te verwerken verbetert niet, dan wordt de druk op die verwerking alleen maar groter. 
  • Zoek bij de verbetering naar de zogenaamde domino-gewoonten. Wat zijn gewoonten die leiden tot een positieve keten aan gebeurtenissen? Als je bijvoorbeeld begint met een dagstart, werkt dat de hele dag positief door. Als je jouw dag begint met werken uit je inbox, blijft de hele dag onrustig en kom je niet meer tot focus-werk. Wat werkt langer positief door voor jou? Beginnen met een focus-taak? Afstemmen met je team wie wat doet? 
  • Geef je dag de komende tijd een rapportcijfer en neem één keer per week de scores en oorzaken van die scores door. Wat zijn oorzaken die je dag tot een onvoldoende maken? Wat zijn juist erg positieve krachten? Door langere tijd bij te houden hoe dagen verlopen, zie je waarschijnlijk scherper waar je met een verbetering veel winst kunt halen. 
  • Zoek bij fouten naar de bron-oorzaak door een aantal maal "Waarom" te vragen. Daar je voornemen op baseren, leidt tot grote verbetering. Als er fouten gemaakt worden, is het logisch dat je die herstelt met alle inspanning van dien. Interessant is het om voor die fout na te gaan waarom die gemaakt is, bijvoorbeeld ‘de verkeerde hoeveelheid in de bestelling genoteerd’. En waarom díe fout gemaakt is, bijvoorbeeld omdat de omgeving waarin getelefoneerd wordt lawaaiig is. Ga net zo lang door, doorgaans een keer of vijf, tot je bij de bron van de fout bent. Bijvoorbeeld ‘de werkomgeving moet rustiger en overleggen moeten buiten de werkvloer gehouden worden’. Als het lukt die aan te pakken, heb je niet alleen de fout hersteld, maar ook de bron van de fout.
  • Vertaal je voornemen naar een project, dus met een Gewenste Uitkomst en een concrete actie. Of gebruik het natuurlijk planningsmodel dat je in vijf stappen aan een projectplan helpt. Dat voorkomt dat je voornemen blijft hangen in algemene voornemens of alleen een probleembeschrijving.

Ga na wat dat ene voornemen is dat jou heel veel gaat brengen en maak er meteen een project van.

Gratis GTD mini-training

© Copyright 2005-2020 meereffect, alle rechten voorbehouden.

Naar boven