Waarom werkt het niet?

Alwéér, altijd, nooit en dan nog een keer

Hoor je jezelf ook wel eens klagen of mopperen over de manier waarop er gewerkt wordt? Of het nou gaat over vergaderen, e-mailen, ad hoc werk, de kantoortuin, managers, deadlinestress: er is een wereld aan frustraties en ellende. Een deel daarvan zijn steeds terugkerende problemen. Alwéér te laat begonnen, altijd dezelfde collega die met onnodige ad-hoc vragen komt.

Je zit jezelf in de weg door te blijven doen wat niet werkt. Je realiseert je dat het onhandig is zoals het gaat, maar je doet er niet echt iets aan. Daardoor voel je je niet alleen slecht over het probleem, maar ook over dat het steeds weer gebeurt zonder dat je er iets aan doet.

Wat als je jezelf afvraagt: heb ik mijn best gedaan om dit probleem op te lossen? Als het je werk is om ook terugkerende frustraties aan te pakken, welke actie zou je dan uitvoeren om dit de volgende keer beter te doen en het  probleem niet meer te ervaren? Hoe zou het zijn als je werkt aan continue verbeteren en aanpakken van deze zaken?

Zo gaat dat hier nu eenmaal

Je bent gewend geraakt aan te laat beginnen, stress voor de deadline of je eigen planning niet halen. Of je hebt er redenen voor om het zo te doenJa, de vergaderingen beginnen laat, maar zo gaat dat hier nou eenmaal. Ja, het was even stressen, maar vlak voor de deadline doe ik nu eenmaal mijn beste werk. Ja, ik heb acties doorgeschoven naar morgen, maar er kwamen collega’s met ad hoc vragen en daar wilde ik geen nee tegen zeggen. Het is zo gegroeid of het ging al zo toen je hier kwam werken. Die gewenning maakt het lastig er nu wel wat aan te gaan doen.

We zien werken aan (verbeterde) productiviteit niet per se als onderdeel van ons werk. Het voelt eerder als overhead en niet als de kern van je werk. Je hebt er ook wat lef en vaardigheden voor nodig om het te adresseren, zeker als het de samenwerking met anderen betreft. Je moet dan erkennen dat jullie het tot nu toe niet handig doen of je moet mensen aanspreken op hun gedrag. Lastig!

Vier stappen om werk te maken van je verzuchtingen

Als je ergens over klaagt en je verzuchtingen wel eens hoort van jezelf of anderen, heeft het aandacht nodig. Met deze vier concrete stappen kom je een stuk verder.

  • Schrijf je verzuchtingen op. Word je bewust van alle keren dat je klaagt over overleggen, deadlines, planningen, de manier waarop je werkt. Noteer ze.
  • Ga na waarom het niet werkt. Schrijf alle redenen op die je kunt bedenken waarom het niet loopt. Waarom beginnen overleggen te laat? Vraag nog eens waarom, zodat je dieperliggende oorzaken vindt.
  • Wat zou je anders willen? Wat levert dat op? In plaats van te zeggen wat je niet wilt, formuleer je wat je wel wilt. Ook daar kan je een extra waarom vragen: waarom wil je dat? Overleggen beginnen op tijd, waardoor we elkaars tijd respecteren en de tijd voor het overleg goed kunnen benutten. Ik heb mijn werk een dag voor de deadline af, waardoor ik met meer rust kan werken en de kwaliteit beter wordt.
  • Bepaal welke actie(s) je in gang kunt zetten. Wat zou jij anders kunnen doen om het beter te maken? Welke afspraken kan je maken om verbeteringen door te voeren? Zelf het goede voorbeeld geven? Voorstellen om met korting te vergaderen zodat dit overleg op tijd is afgerond? Reistijd opnemen in de agenda? Bij de start van een project afspraken maken?

Als je er niets aan wilt doen, doe dan niets. Ook niet meer klagen of denken ‘ik zou toch….’ .

Welke verzuchting zet jij om naar een actie?

Gratis GTD mini-training

© Copyright 2005-2020 meereffect, alle rechten voorbehouden.

Naar boven